İstanbul Pomsea Şampiyonası  02:53  Meb.Yıldızlar İstanbul Şampiyonası Sonuçlandı. 02:48  Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası 02:46  ANALİG YILDIZLAR TAEKWONDO YARI FİNAL SONUÇLARI 02:44  Mısır da 3 Madalya 02:42  Turkish Open 2015 Sonuçlandı. 02:40  Taekwondoda Türkiye Rüzgarı 02:38  1. Avrupa Minikler Şampiyonası Sonuçlandı. 02:35  3. Kulüpler Avrupa Şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 02:32  Bosna Hersek’te 2’si Altın 6 Madalya  02:30  
Populer Haberler
 
 Çok Yorumlananlar
 


ANTRENÖRLÜK VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK KURSU DUYURUSU
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 4. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ve 5. Kademe Teknik Direktör Kursu açılacaktır.

4.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 20 Kasım-09 Aralık  2011  Antalya
5.Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu : 20 Kasım -03 Aralık 2011 Antalya

Katılımcıların 20 Kasım 2011, Pazar  günü sabah saat 09.00 da istenilen  belgelerle birlikte;

Le Chateau De Prestige Resort Spa
Esentepe Mah. Atatürk Cad. No:17 Göynük - Kemer - Antalya

adresinde bulunmaları gerekmektedir.

Talep nedeniyle; Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacakların müracaat süreleri 18 Kasım 2011 Cuma tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Katılımcıların bu tarihe kadar Türkiye Taekwondo Federasyonu na  Bilgi Formu ve Banka dekontlarını faks veya posta yolu ile bildirmeleri gerekmektedir. (sabıka kaydı olanlar Federasyon faksına mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra Kurs ücretlerini yatıracaklardır.)

Diğer taraftan Federasyonumuz, yeterli miktarda müracaat yapılmadığı taktirde Kursu ileri bir tarihe erteleyebilir.

Halk Bankası Ankara Opera Şubesi:
IBAN: TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04
Taekwondo Federasyonu

hesabına katılmak istedikleri kursla ilgili " .... Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti" ibaresi ve adı soyadını belirtmek suretiyle yatırılacaktır.

Katılım Ücreti

4.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Ücreti : 450.00 TL
5.Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu Ücreti : 500.00 TL


Başvuruları aranılan şartlara uymaması nedeniyle kabul edilmeyenler ve Federasyonca kabul edilen fakat kursa katılmayan kursiyerlerin kurs katılım ücretleri her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.

Başvuruları Federasyonca kabul edilen kursiyerlerin istenilen belgeleri kurs mahallinde kurs yöneticisine teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 4. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ; zimmet ihtilas ,irtikap ,rüşvet ,hırsızlık ,dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanma ,hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak , devlet sırlarını açığı vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak ,

4. En az 22 yaşını doldurmuş ve Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,

5. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

6. 3. Kademe Antrenör lisansına sahip olmak  ve 3. Kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek ve bu süre içerinde sporla ilgili en az 3 gelişim semineri görmüş veya en az 2 yıl vizeli olduğunu  belgelemek

7. Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, ilgili branşında I., II.  ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

8. Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

9. 7. ve 8. Maddede belirtilen şartları taşıyan antrenörler için 6. Maddede belirtilen  seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz


TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRME  KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ; zimmet ihtilas ,irtikap ,rüşvet ,hırsızlık ,dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanma ,hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak , devlet sırlarını açığı vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak ,

4. En az 22 yaşını doldurmuş ve Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,

5. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

6. 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

7. 4. Kademe Antrenör lisansına sahip olmak  ve 4. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelemek ve bu süre içerinde sporla ilgili en az 2 gelişim semineri görmüş veya en az 2 yıl vizeli olduğunu  belgelemek

8. Ayrıca Takım ve/veya ferdi müsabakalarda;  Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna, Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

9. 8. Maddede  belirtilen şartları taşıyan antrenörler için 7. Maddede belirtilen  seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz


FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN ,KURS YÖNETİCİSİNE KURS MAHALİNDE TESLİM EDİLMEK ÜZERE İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe (Açık adresli)

b) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Orijinal, sakalsız ve Kravatlı)

c) Sağlık Raporu (Hükümet Tabibliğinden veya Sağlık Ocaklarından-Aslı)

ç) Savcılık İyi Hal Kağıdı (aslı)

d) Diploma Sureti (Noter Tasdikli)-(En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

f) Nüfus Cüzdanı sureti (resimli, muhtarlık , noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı)

g) Siyah Kuşak 2. Dan Diploması veya Kimlik Kartı (noter veya Federasyon tasdikli sureti)

ğ) Milli Sporcu olanlar için Millilik Belgesi.

h) Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen kurs katılım ücreti dekontu

EK-1 Form
18:20:00
2011-11-18
Bu haber  2027  kere okundu Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
Bu Habere Yorumunuzu Ekleyin
İsim
E-posta
Başlık
Yorum
       Tüm alanlari doldurmaniz gerekmektedir

Antrenörümüz Erdal Erdoğan

sag_resim_erdogan.jpg (12621 bytes)

 Taekwondo Siteleri

Turkiye Taekwondo Fed.

Sakin Taekwondo

Koyuncu Spor

İstanbul Taekwondo İl Temsilciliği

Performans Taekwondo

Nedim Kuşcu Spor K.

Basar Taekwondo

Yalcın Taekwondo

Untitled Document
 İletişim

İletişim

Hurriyet.www.gazetealemi.com Zaman www.gazetealemi.com Radikal www.gazetealemi.com Milliyet www.gazetealemi.com Bugun www.gazetealemi.com Turkiye www.gazetealemi.com Vatan www.gazetealemi.com Sabah www.gazetealemi.com Yeni Safak www.gazetealemi.com

 Videolu Haberler
 3.Dönem Sınavımızda Önemli Konuğumuz.  Sporcuları İle Beraber B.B.S.K de.
Iletisim   |   Anasayfam yap   |   Sik Kullanilanlara Ekle