İstanbul Pomsea Şampiyonası  02:53  Meb.Yıldızlar İstanbul Şampiyonası Sonuçlandı. 02:48  Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası 02:46  ANALİG YILDIZLAR TAEKWONDO YARI FİNAL SONUÇLARI 02:44  Mısır da 3 Madalya 02:42  Turkish Open 2015 Sonuçlandı. 02:40  Taekwondoda Türkiye Rüzgarı 02:38  1. Avrupa Minikler Şampiyonası Sonuçlandı. 02:35  3. Kulüpler Avrupa Şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 02:32  Bosna Hersek’te 2’si Altın 6 Madalya  02:30  
Populer Haberler
 
 Çok Yorumlananlar
 


1. 2. VE 3. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. 2. ve 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursları hakkında bir duyuru yayınladı.

1. 2. ve 3. Kademe Antrenör Kursları Antalya’da  yapılacaktır.

1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 17- 28 Kasım 2012

2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 17 Kasım -03 Aralık 2012

3.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 17 Kasım -02 Aralık 2012


Katılımcıların 17 Kasım 2012, Cumartesi günü sabah saat 09.00 da istenilen  belgelerle birlikte daha sonra internet sitemizde yayınlanacak olan  kurs adresinde  hazır  olmaları gerekmektedir.

Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacaklar müracaatlarını en geç 09 Kasım 2012 tarihi mesai bitimine kadar; Türkiye Taekwondo Federasyonu na  Bilgi Formu ve Banka dekontlarını faks veya posta yolu ile bildirmeleri gerekmektedir. (sabıka kaydı olanlar Federasyon faksına mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra Kurs ücretlerini yatıracaklardır.)

Halk Bankası Ankara Opera Şubesi:
IBAN: TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04
Taekwondo Federasyonu


hesabına katılmak istedikleri kursla ilgili " .... Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti" ibaresi ve adı soyadını belirtmek suretiyle yatırılacaktır.

Katılım Ücreti

1.Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 300.00 TL
2.Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 350.00 TL
3.Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 400.00 TL

Başvuruları aranılan şartlara uymaması nedeniyle kabul edilmeyenler ve Federasyonca kabul edilen fakat kursa katılmayan kursiyerlerin kurs katılım ücretleri her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.

Başvuruları Federasyonca kabul edilen kursiyerlerin istenilen belgeleri kurs mahallinde kurs yöneticisine teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU  1.KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ; zimmet ihtilas ,irtikap ,rüşvet ,hırsızlık ,dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanma ,hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak , devlet sırlarını açığı vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak ,

4. En az 22 yaşını doldurmuş ve Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,

5. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 2.KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ; zimmet ihtilas ,irtikap ,rüşvet ,hırsızlık ,dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanma ,hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak , devlet sırlarını açığı vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak ,

4. En az 22 yaşını doldurmuş ve Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,

5. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek.

6. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

7. Büyükler Dünya Şampiyonası ,ordular arası Dünya Şampiyonası ,Büyükler Dünya Kupası,Akdeniz Oyunları ,Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversiteler arası Spor Oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılabilirler.

8. 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 3.KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ; zimmet ihtilas ,irtikap ,rüşvet ,hırsızlık ,dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanma ,hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak , devlet sırlarını açığı vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak ,

4. En az 22 yaşını doldurmuş ve Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,

5. 2.Kademe Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde en az bir gelişim semineri görmüş veya en az 1 yıl vizeli sayılmış olmak

6. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.;

7. 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN ,KURS YÖNETİCİSİNE KURS MAHALİNDE TESLİM EDİLMEK ÜZERE İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe (Açık adresli)

b) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Orijinal, sakalsız ve Kravatlı)

c) Sağlık Raporu (Hükümet Tabibliğinden veya Sağlık Ocaklarından-Aslı)

ç) Savcılık İyi Hal Kağıdı (aslı)

d) Diploma Sureti (Noter Tasdikli)-(En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor  Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı(aslı)

f) Nüfus Cüzdanı sureti (resimli, muhtarlık , noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı)

g) Siyah Kuşak 2. Dan Diploması veya Kimlik Kartı (noter veya Federasyon tasdikli sureti)

ğ) Milli Sporcu olanlar için Millilik Belgesi.

h) 2.Kademe Antrenör yetiştirme kursuna katılacaklar 1. Kademe yardımcı antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu gösterir belge.

ı) 3.Kademe Antrenör yetiştirme kursuna katılacaklar 2.Kademe Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 2 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge; ayrıca en az bir gelişim semineri görmüş veya en az 1 yıl vizeli sayıldığını gösterir belge.

j) Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen kurs katılım ücreti dekontu

EK-1 FORM
08:06:00
2012-10-28
Bu haber  1518  kere okundu Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
Bu Habere Yorumunuzu Ekleyin
İsim
E-posta
Başlık
Yorum
       Tüm alanlari doldurmaniz gerekmektedir

Antrenörümüz Erdal Erdoğan

sag_resim_erdogan.jpg (12621 bytes)

 Taekwondo Siteleri

Turkiye Taekwondo Fed.

Sakin Taekwondo

Koyuncu Spor

İstanbul Taekwondo İl Temsilciliği

Performans Taekwondo

Nedim Kuşcu Spor K.

Basar Taekwondo

Yalcın Taekwondo

Untitled Document
 İletişim

İletişim

Hurriyet.www.gazetealemi.com Zaman www.gazetealemi.com Radikal www.gazetealemi.com Milliyet www.gazetealemi.com Bugun www.gazetealemi.com Turkiye www.gazetealemi.com Vatan www.gazetealemi.com Sabah www.gazetealemi.com Yeni Safak www.gazetealemi.com

 Videolu Haberler
 3.Dönem Sınavımızda Önemli Konuğumuz.  Sporcuları İle Beraber B.B.S.K de.
Iletisim   |   Anasayfam yap   |   Sik Kullanilanlara Ekle